სტაჟირება საგამოძიებო სამსახურში

აპლიკაციების მიღება დასრულებულია!

საკონკურსო თემატიკა: საქართველოს კონსტიტუცია; საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“; საქართველოს კანონი „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“